VŠ UMPRUM II.

Místo realizace: Praha 1

Obsah zakázky:

  • Rekonstrukce toalet, kanceláří a ateliérů.
  • Komplexní systém poplachového zařízení pro WC invalidé.
  • Maximální pečlivost při práci na památkově chráněné budově, dodržování postupů prací a instalovaného materiálu.

zpět na přehled referencí